Комерцијална банка АД Скопје 11 години во континуитет има плодна соработка со Црвениот крст на Република Северна Македонија како Генерален покровител на проектот „Подобра социјализација на децата и младите со посебни потреби“.

Со вклучувањето во овој проект Банката, како општествено одговорна компанија, им овозможува на децата и младинците со посебни потреби да ги развијат здравиот дух и креативниот капацитет, дополнително да се едуцираат и целосно да се интегрираат во општеството.

Продолжувањето на соработката со Црвениот крст и поддршката на овој проект ги потврдува напорите на Банката за долгорочен и систематски пристап кон подобрување на положбата на ранливите групи во заедницата.