Комерцијална Банка А.Д Скопје на својата официјална веб страна го објави годишниот извештај за работењето во 2017 година. Во извештајот имате податоци за Финансиските показатели, кои се целите што сака да ги постигне банката во 2018 година, финансиските перформанци на банката, како банката се справила со сите ризици со кои се сретнала во 2017 година и многу други податоци.

 

Целиот извештај можете да го погледнете тука.