Секоја седма компанија од Европската унија која работи во Обединетото Кралство пресели дел од работните места од таа земја во страв од проблеми по Брексит, покажаа анкетите.

 

Обемот на операции е намален на четиринаесет проценти од компаниите во ЕУ кои имаат средства во Британија, како што се канцеларии, магацини и фабрики, според истражувачите од Институтот за сертифицирани набавки и снабдување (CIPS).

 

Анкетата спроведена помеѓу менаџерите на синџирот на снабдување покажа дека единаесет проценти од компаниите пренеле дел од работниците од Обединетото Кралство по референдумот за повлекување на Британија од ЕУ.

 

Истражувањето беше спроведено пред вчерашната најава за 21-месечен договор за транзиција, според кој Британија ќе го задржи пристапот на ЕУ до пазарите на ЕУ до крајот на 2020 година.

 

Една третина од анкетираните менаџери со добавувачи во ЕУ велат дека веќе бараат алтернативни добавувачи во Британија.

 

Институтот, исто така, истакнува дека речиси една третина од испитаниците ги зголемиле цените поради Брексит, што предизвикало намалување на вредноста на фунтата, а со тоа и зголемување на увозот.

 

ЦИПС анкетираше вкупно 2.418 менаџери на синџирот на снабдување во два циклуса на истражување, помеѓу 6-ти февруари и 19-ти февруари, и помеѓу 5-ти март и 13-ти март. Беа анкетирани раководители во индустријата, финансиските услуги, малопродажбата и градежништвото.