KROMBERG & SCHUBERT е глобална индустриска групација примарно активна во автомобилската индустрија, која ја сочинуваат четири деловни единици: Кабли, On-board мрежи, Пластична технологија и Мехатроника. Своите производи ги пласира кај најголемите европски производители на автомобили (VW, BMW, AUDI, Mercedes, Škoda…) и вработува преку 40.000 луѓе ширум светот на повеќе од 30 различни локации.

Во Македонија, во Битолскиот регион, KROMBERG & SCHUBERT изгради фабрика и вработува над 5.500 работници. Нашата компанија бара кандидат кој ќе стане дел од нашиот тим за следната работна позиција:

ОПЕРАТОР ВО ПРОИЗВОДСТВО

ОПЕРАТОР ЗА ИСПОРАКА И ДОСТАВА

* Отворен е уште еден оглас за вработување во Кромберг и Шуберт – повеќе инфо