Со години се зборува дека квалитетот на новите автомобили е се полош секоја година, а сега имаме емпириски податоци кои го докажуваат ова гледиште, бидејќи возилата произведени во последните две години имаат многу поголем број на дефекти и грешки од порано. Во последниве години, автомобилите често се нарекуваат компјутери на тркала, поради големата количина на технологија вградена во нив. Но, како што видовме со компјутерите и телефоните, технологијата не е секогаш совршена и нејзините грешки не се ретки, што влијае на задоволството на корисниците, или во случајот со автомобилите – возачите. Дека технологијата влијае на задоволството покажа една неодамнешна студија за квалитетот на автомобилите спроведена во САД од страна на Џ.Д. Пауерr и според тоа истражување, во однос на минатата година е забележан пад на квалитетот на возилата во дури 8 од 9 испитани категории, пишува Дневник.хр.

„Автомобилската индустрија се соочува со бројни проблеми во квалитетот, што е феномен што не сме го виделе во 37-годишната историја на нашето истражување“, коментира Френк Хенли, високиот директор на компанија за тестирање автомобили. Единствената категорија за која анкетата покажала исто задоволство како и минатата година е поврзана со возачко искуство, додека во сите други категории ова задоволство е помало. Во ова истражување се следи бројот на проблеми на сто возила, а во последните две години е забележан пораст на ваквите проблеми за дури 30 проблеми на сто возила. Лани во однос на 2021 година тој број е зголемен за 18, а годинава во однос на лани за дополнителни 12.

Причините за падот на квалитетот, односно поголемиот број проблеми се повеќекратни, а пред се се потенцира зголемената употреба на технологијата во возилата, како и имплементацијата на аудио системи кои веќе имаат познати проблеми при користење. Најголем пораст на бројот на проблеми и неисправности во однос на минатата година е забележан во категориите функционални контроли, екрани и инфозабава. Според ова истражување, просечниот број на проблеми на сто автомобили бил 192, при што компаниите како Доџ имала 140 проблеми на 100 возила, РAM (141) и Aлфа Ромео (143) имаат најмалку проблеми, додека на пример Teсла имала 257 проблеми. на сто возила.