Нето странските директни инвестиции (СДИ) на инвеститорите во Европската унија во остатокот од светот достигнаа 8,58 трилиони евра до крајот на 2020-та година. Ова покажува намалување од 5% во однос на нивото од 2019-та година, покажуваат најновите податоци на европската статистичка служба Еуростат.

Во исто време, инвестициите од остатокот од светот во ЕУ се зголемени на 7,3 трилиони евра до крајот на 2020-та година, со зголемување од 2%.

Како резултат на тоа, нето инвестициската позиција на ЕУ во однос на остатокот од светот падна на 1,27 трилиони евра годишно на крајот на 2020-та година во споредба со 1,9 трилиони евра на крајот на 2019-та година.

Возилата за специјални намени на ЕУ продолжуваат да играат значајна улога во СДИ, иако тоа не е толку јасно како што беше една година порано. До крајот на 2020-та година, тие сочинуваа 40% од вкупните СДИ на ЕУ кои се чуваат надвор од Унијата и 49% од инвестициите што ги поседува остатокот од светот во ЕУ. За споредба, во 2019-та година нивното учество беше 50% и 59%, соодветно.

До крајот на 2020-та година, Соединетите Американски Држави привлекоа 24% од вкупните СДИ на инвеститорите од ЕУ во светот (2,09 трилиони евра), а потоа следи Обединетото Кралство со 1,87 трилиони евра, или 11%.

Веднаш зад нив следат Швајцарија (922 милијарди евра, 11%), Канада (297 милијарди евра, 3%), Русија (279 милијарди евра, 3%), Бразил (263 милијарди евра, 3%) и Сингапур (256 милијарди евра, 3%).

Во спротивна насока, американските директни инвеститори учествуваа со речиси една третина (2,317 трилиони евра, 32%) од вкупните странски инвестиции на ЕУ на крајот на 2020-та година. По нив повторно следи Обединетото Кралство (1,24 трилиони евра, 17%). Следат Швајцарија (691 милијарди евра, 9%), Бермуди (458 милијарди евра, 6%), о. Џерси (277 милијарди евра, 4%), Канада (241 милијарди евра, 3%), Јапонија (222 милијарди евра, 3%) и Кајманските Острови (185 милијарди евра, 3%).