Словенечката Банка НЛБ почна да бара инвеститори кои сакаат да го купат портфолиото на лошите побарувања во  Србија.

 

Всушност станува збор за лоши кредити во вредност од околу 115 милиони евра и помало потрфолио на недвижности.

 

На продажба се наоѓа и српската компанија за решавање на проблематичните побарувања,