1.301 пензионери во земјава се водат како пензионери со највисоки пензии, а распонот на нивните месечни примања по основ на пензија е од 39.592 до 53.691 денари во зависност од годината кога го стекнале правото.

Најголем дел или 901 се со пензија од 41.244 денари, додека 250 пензионери се со пензија над 51.000 денари.

Од друга страна, како што пишувавме тука,  над 77.000 пензионери имаат пензија под 200 евра месечно.

Дали е ова правично и дали е нормална ваква дистрибуција на приходите на пензионерите, оставаме да одговорат надлежните кои го осмислиле овој неправичен систем.