Светската финансиска елита ќе присуствува  на меѓународна конференција во Скопје која ќе се одржи денеска. Мислењето на личностите од елитата е значајно за светските финансиски текови.

Меѓу присутните се  Беноа Кере, еден од шесте постојани членови на Европската централна банка, Тао Џанг, заменик главен директор на Меѓународниот монетарен фонд и Луиз Авазу Переира да Силва, заменик главен директор на Банката за меѓународни порамнувања. Најавено е присуство и на гувернерот на централната банка на Исланд и на вицегувернерите на централните банки на Чешка и Литванија, како и на претставници од најголемата финансиска корпорција за управување со финансиски средства во светот – БлекРок.

Народната банка на Република Македонија е  организатор  на конференцијата  од каде велат дека овој настан е ретка можност за Македонија. Се работи за глобален настан на кој светската финансиска елита ќе разговара за глобалните макроекономски движења, глобалниот раст, инфлацијата, продуктивноста, геополитичките ризици, како и поставеноста на монетарните политики на меѓународно влијателните централни банки и нивните ефекти врз финансиската стабилност и пазарните движења.

Поканети се околу 200 гости од кои 80 се од странство. Конференцијата ќе биде поделена на четири сесии, а целта е да се направи оцена на тековната состојба и на идните изгледи на глобалната економија.

Конференцијата се организира во соработка со Комитетот за преобразување на Брентон Вудс.