Управниот одбор на „Македонска берза“ ја укина бесплатната можност за инвеститорите кои тргуваат на берзата да имаат детален увид во реално време на пазарот со нарачки за купување и продажба.

По избувнувањето на кризата, одборот на директори воведе потег што беше поздравен од целата индустрија, дозволувајќи им да ја користат дигиталната платформа за тргување „E Trader“ бесплатно за сите инвеститори. Оваа платформа дава преглед на нарачки за купување и продавање, количини, цени, количини со кои се тргува и електронско создавање нарачки за купување и продавање акции.

Со овој потег на бесплатна регистрација на системот, управувањето со берзата придонесе за одржување на ликвидноста на пазарот.

Администрацијата сега ја укина бесплатната можност за детален увид на пазарот, објаснувајќи дека комерцијалните услови ќе се применуваат доколку не се наруши епидемиолошката состојба, во услови кога Министерството за здравство информира дека стотици се заразени, а повеќе од 10 пациенти умираат дневно од коронавирусот.

Месечната претплата за инвеститорите кои сакаат да имаат детален увид во нарачките за продажба и купување во реално време е 600 денари (со вклучен ДДВ).