Согласно член 34 алинеја 4 од Правилата за котација на Македонската берза АД Скопје, известуваме дека Макпетрол АД Скопје се стекна со 16 сопствени акции и сега поседува 8.218 сопствени акции што претставува 7,31% од вкупниот број на акции на издавачот Макпетрол АД Скопје