„Макпетрол“ АД Скопје преку Македонската берза информира дека се стекнал со 33 сопствени акции и сега поседува 4.007 сопствени акции што претставува 3,57% од вкупниот број на акции на издавачот „Макпетрол“ АД Скопје.