Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

-На 06.03.2018 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на: -2 сопствени обични акции по цена од 29.310,00 денари за една акција, преку една трансакција.

-14 сопствени обични акции по цена од 29.401,00 денар за една акција, преку три трансакции.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 06.03.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

– Осигурување Македонија-ВИГ АД Скопје –40 обични акции; – Тетекс АД Тетово –22 обични акции; – Макпетрол АД Скопје –36 обични акции;