Преку соопштение на Македонската берза  Макпетрол АД Скопје извести дека се стекна со 3.251 сопственa акциja и
сега поседува 7.896 сопствени акции што претставува 7,03% од вкупниот број на акции на издавачот Макпетрол АД Скопје.