Македонската берза информира дека на 12.04.2018 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на 29 сопствени обични акции по цена од 28.500,00 денари за една акција, преку четири трансакции, и сега поседува 4.036 сопствени акции што претставува 3,59% од вкупниот број на акции на компанијата.

На 12.04.2018 година ОИЛКО КДА Скопје изврши откуп на 30 сопствени обични акции по цена од 6.000,00 денари за една акција, преку една трансакција,  и сега поседува 1.633 сопствени акции што претставува 0,65% од вкупниот број на акции на компанијата.