„Макпетрол“ АД Скопје распиша оглас за вработување на 52 работници на определено време на работно место продавач II категорија и продавач касиер I категорија на бензинските станици на територија на Република Македонија и тоа:

 • Бензинска станица во Прилеп 7 работници на работно место продавач II категорија на определено време од 4 месеци
 • Бензинска станица во Велес 6 работници на работно место продавач II категорија на определено време од 3 месеци
 • Бензинска станица во Струга 3 работници на работно место продавач II категорија на определено време од 3 месеци,
 • Бензинска станица во Охрид 2 работници на работно место продавач касиер I категорија на определено време од 3 месеци
 • Бензинска станица во Кичево 4 работници на работно место продавач II категорија на определено време од 3 месеци
 • Бензинска станица во Тетово 7 работници на работно место продавач II категорија на определено време од 3 месеци
 • Бензинска станица во Кочани 1 работник на работно место продавач II категорија на определено време од 4 месеци
 • Бензинска станица во Македонска Каменица 1 работник на работно место продавач II категорија на определено време од 4 месеци
 • Бензинска станица во Виница 1 работник на работно место продавач II категорија на определено време од 4 месеци
 • Бензинска станица во Пробиштип 1 работник на работно место продавач II категорија на определено време од 4 месеци
 • Бензинска станица во Штип 3 работници на работно место продавач II категорија на определено време од 4 месеци
 • Бензинска станица во Радовиш 2 работници на работно место продавач II категорија на определено време од 4 месеци
 • Бензинска станица во Струмица 4 работници на работно место продавач II категорија на определено време од 4 месеци
 • Бензинска станица во Куманово 3 работници на работно место продавач касиер I категорија на определено време од 3 месеци, 5 работници на работно место продавач II категорија на определено време од 3 месеци
 • Бензинска станица во Крива Паланка 1 работник на работно место продавач II категорија на определено време од 3 месеци
 • Бензинска станица во Кратово 1 работник на работно место продавач II категорија на определено време од 3 месеци.

  Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:
  Завршено средно стручно образование;
  Работно искуство од најмалку 1 (една) година;
  Познавање на англиски јазик.
  Работното време за горенаведените работни места, се одвива во смени.
  Неделното работно време изнесува 40 часа, од понеделник до недела.

Основната плата за горенаведените работни места изнесува 18.200 денари.

Повеќе детали ТУКА.