Македонската берза извести дека Макпетрол АД Скопје откупи 24  сопствени акции и во моментов поседува 3.771 сопствени акции што претставува 3,36%од вкупниот број на акции.

За ова и многу повеќе може да прочитате на официјалната страна на Македонската берза.