МАСИТ го одржа своето 16то Годишно Изборно Собрание, на кое за Претседател на Управен одбор на МАСИТ е избран Ilija Gospodinov, од компанијата Endava. ✅

За заменик Претседател на Управниот одбор на МАСИТ е избрана Vesna Ivanoska од Seavus Education & Development Center, а за Претседател на Собранието на МАСИТ е избрана Aneta Peseva од Unet/Унет. ✅

ℹ Повеќе информации за новиот состав на работните тела на Комората, дознајте на следниот линк: https://masit.org.mk/…/masit-go-odrzha-16-toto-redovno…/