Вкупните дознаки на жителите на ЕУ кон државјаните кои не се членки на ЕУ изнесуваат вкупно 33,4 милијарди. евра во 2020 година, според Евростат. Најголем дел од овие трансфери се пари кои мигрантите ги испраќаат во нивните матични земји, според Европската статистичка служба. 360p geselecteerd als afspeelkwaliteit. Најголем удел од оваа сума (околу 60%) имаа земји од Азија, Северна Африка и други земји кои не се членки на ЕУ во Европа. Вкупниот износ на лични трансфери во Азија изнесува 6,8 милијарди евра, парите испратени во земјите од северноафриканскиот регион достигнуваат 6,7 милијарди. евра, додека вкупната сума префрлена во европските земји надвор од ЕУ достигнува 6,5 милијарди евра.

Личните трансфери во јужноамериканските земји достигнуваат 4,8 милијарди евра, а парите испратени во земјите од Централна и Јужна Африка изнесуваат помалку, околу 4 милијарди. евра.

Износот на пари испратени од жителите на ЕУ до остатокот од светот се зголеми за 33% во споредба со 2015 година.

Во исто време, во 2020 година, личните трансфери на пари кои доаѓаат од светот во ЕУ изнесуваат 11,5 милијарди. евра, што е 22,1 милијарди евра помалку од трансферите направени од ЕУ во земјите кои не се на Заедницата. 54% од оваа сума или 6,2 милијарди. Вториот најголем проток на лични трансфери на пари во земјите на ЕУ доаѓа од Северна Америка – 19% од вкупниот број или 2,1 милијарди. евра.