Две децении по издавањето на првите евро банкноти и монети и нивната дистрибуција меѓу домаќинствата во Европа, деноминацијата на милијарди повлекувања готовина останува непроменета. Според пресметките на Блумберг, вкупниот износ што сè уште може да се префрли и кешира од националните банки е еквивалентен на околу 8,5 милијарди евра. Кој дел од нив ќе биде пренаменет се уште не е јасно, бидејќи засега не се познати причините зошто тоа не е направено.

Веројатните објаснувања се движат од заборавени заштеди под душеци и тегли до пари-спомени од друга ера. Сепак, познато е дека огромен дел од нив (над 6 милијарди евра) има во Германија, каде популарноста на готовината не згаснува, а Бундесбанката изјави дека ќе продолжи да ги менува германските марки во евра на неодредено време. Холандија, Ирска, Летонија, Литванија, Словачка, Словенија и Естонија, исто така, продолжуваат да ги разменуваат своите национални валути и монети евра. Белгија и Австрија сè уште конвертираат само банкноти.

Другите земји се помалку трпеливи: Франција, Шпанија, Италија, Грција, Финска, Кипар и Малта повеќе не ја менуваат старата национална валута за единствената европска валута. Како резултат на тоа, пропаднаа шпанските пезети, италијанските фунти, француските франци, грчките драхми, финските марки, кипарските и малтешките фунти во вредност од над 5,5 милијарди евра.

Португалија не разменува монети и ќе престане да ги конвертира банкнотите од ескудо во февруари 2022 година.

Евро-готовината беше пуштена во оптек на 1 јануари 2002 година, три години по воведувањето на концептот на единствената европска валута. Банкнотите и монетите првично беа користени во 12 од сегашните земји-членки на еврозоната: Германија, Франција, Австрија, Холандија, Белгија, Луксембург, Шпанија, Италија, Португалија, Ирска, Финска и Грција. Потоа постепено се приклучија Словенија, Кипар, Малта, Словачка, Естонија, Летонија и Литванија.

Европската централна банка продолжува да развива планови за издавање нови банкноти. Ова треба да се случи до 2024 година, а институцијата размислува да воведе дигитално евро до 2030 година.