Вредноста на минералното богатство на Србија е повеќе од 200 милијарди долари и тоа богатство треба да се искористи на одржлив начин, рече министерката за рударство и енергетика на Србија, Зорана Михајловиќ.

„Целта е да се привлечат нови инвестиции во Србија и дека за околу три години уделот на рударството во БДП ќе биде близу четири проценти, наместо 1,9 проценти. Покрај тоа, ние сакаме развојот на рударството да биде одржливo и сè што е направено во оваа област да се направи со почитување на сите прописи и највисоки стандарди во областа на животната средина “, рече Михајловиќ за специјалното издание на списанието Корд посветено на рударството.

Таа изјави дека една од целите на претстојните измени и дополнувања на законот од областа на рударството и енергетиката е трансфер на системот за е-дозволи при издавање градежни дозволи и на енергијата и на рударството.

„Ова значи дека дозволите ќе бидат издадени во пократок рок, во просек од сегашните 150 дена на околу 15 дена, и дека инвеститорите ќе можат точно да следат во која фаза е нивната постапка“, објасни Михајловиќ.