Секое потенцијално влошување на состојбата во Грција ќе има последици за балканските земји, во кои филијалите на грчките банки имаат значителен дел од банкарскиот систем.

Во пролетниот извештај на ММФ за земјите од Централна, Источна и Југоисточна Европа, заменик-директор на истражувачкиот оддел на ММФ за регионот на Централна и Источна Европа, Jorg Dekresin, наведе дека ситуацијата во Европската унија сега е сосема различна од пред четири години, поради што значајно е намален ризикот од ширење на вирусот.

Подружниците на грчките банки чинат помеѓу 14 и 22 проценти од банкарскиот систем на Бугарија, Македонија, Албанија, Романија и Србија, додека покриеноста на кредитите со депозити е 100 проценти или повеќе и покрај значителниот пад во последниве години кој се должи на пониската побарувачка за кредити и помалата финансиска зависност на филијалите од матичните банки.

“Тоа значи дека во случај на влошување на условите во Грција тие филијали ќе имаат поголема потреба за ликвидност, тоа е причината поради што банкарските надзорни механизми во балканските земји внимателно ја следат ситуацијата”, изјави Dekresin.

Покрај тоа, високото ниво на нефункционални кредити во поедини подружници создава дополнителен ризик, додека финансиските сектори во овие земји би можеле да бидат погодени и од недостаток на доверба, одлив на депозити и потенцијални монетарни притисоци, особено во земјите со фиксни каматни стапки, се вели во извештајот.

Во извештајот на ММФ, исто така се посочува дека трговските трансакции помеѓу Грција и земјите во Југоисточна Европа би можеле да бидат загрозени во случај на влошување на економската состојба во Грција.