Имате многу желби и потребен ви е кредит! Хипотекарниот кредит од УНИБанка АД Скопје е одлична опција за сите физички лица кои имаат различни тековни потреби, кои сакаат да купат имот во странство, или пак да рефинансираат изложености во други банки и финансиски друштва.

Некои желби навистина заслужуваат да бидат реализирани! Бидејќи тие креираат вредни искуства што исполнуваат и носат задоволство. Со нивно исполнување инвестираме и во нашата иднина.

Тие може да се остварат со аплицирање за хипотекарниот кредит од УНИБанка кој од 13.05.2024 е со навистина поволни услови, со фиксна каматна стапка од 4,3% вопрвите 6 годинии 6,3% променлива за останатиот период – за клиенти со редовни месечни приливи (плата, пензија, кирија). Нема ограничување на максималниот износ на барањето, кредитот е ослободен од трошок за проценка на имот, освен првата година, и е без провизија за предвремена отплата со сопствени средства. Вклучува и полиса за РИЗИКО осигурување на живот.

Кредитот може да се искористи за купување на тековни добра за кои отсекогаш сте сонувале. Можеби токму сега е време да свртите нова страница во животот, да зачекорите во нешто посериозно и да ги следите своите соништа.

Хипотекарниот кредит од УНИБанка е одлична опција за сите оние храбри индивидуи кои сакаат нешто повеќе од животот, и кои сега добиваат можност да уживаат во работите кои ги сакаат.

УНИБанкаАД Скопје е ориентирана кон потребите на граѓаните, нивните лични потреби и очекувања, нудејќи производи, услуги и сервиси како би им овозможила остварување на соништата и максимални животни постигнувања, а тоа ќе биде нејзина стратегија и во иднина.