Владата на Република Северна Македонија денеска на посебна тематска владина седница за земјоделство донесе повеќе одлуки во интерес на земјоделците.

До крајот на годината следува реализациајта на 30% авансна исплата на субвенциите, новост предвидена со новиот модел за субвенционирање. 40.000 земјоделци ќе бидат исплатени 750 милиони денари, односно 400 милиони денари ќе се исплатат за производителите на полјоделски кутлури, кај градинарството 70 милиони денари, 130 милиони денари за овоштарите и 150 милиони денари исплата кон лозарите.