Од 100-те најголеми пријавени приходи во Даночната управа „еПорези“, 65 отсто се на даночни обврзници од територијата што ја покрива Одделот за координација на даночната контрола во Белград, од кои 90 отсто се домашни државјани, а 10 отсто се странски државјани.

До Даночната управа пристигнале вкупно 29.810 барања за утврдување на годишен персонален данок на доход за 2022 година, кои од оваа година се поднесуваат исклучиво во електронска форма, преку порталот на Даночната управа „еПорези“.

Пријавените приходи за првите 100 подносители на даночни пријави со највисоки пријавени приходи се движат од 100 до 800 милиони динари, соопшти Даночната управа.

Од 100-те најголеми пријавени приходи, 65 отсто се на даночни обврзници од територијата што ја покрива Одделот за координација на даночната контрола во Белград, од кои 90 отсто се домашни државјани, а 10 отсто се странски државјани.

Најчесто пријавени професии се менаџер, директор, инженер, економист и правник, а од вкупниот број регистрирани даночни обврзници, 91 отсто се од машки пол.

Граѓаните кои во 2022 година имале обврска да пријават годишен данок на доход имале приход поголем од 3.719.376 динари, односно три пати поголем од просечната годишна плата по вработен исплатена во Србија во таа година, покажуваат податоците на Републичкиот завод за статистика. .

Како што се наведува, најголем број барања, вкупно 19.914, поднеле физички лица во надлежност на Одделот за координација на даночната контрола во Белград.Одделот за координација на даночната контрола во Белград  лани примил 5.123 барања за утврдување годишен персонален данок во општина Нови Белград, 4.914 од центарот на градот, 2.163 од општината Вождовац, 1.977 од општината Звездара и 1.678 од општина Чукарица.

Одделението за координација на даночната контрола на Нови Сад, минатата година  добило најмногу апликации од Нови Сад – 3.896, потоа 409 апликации од Зрењанин, 382 апликации од Суботица, 381 од Панчево и 316 од Сремска Митровица. Даночниците пак во Крагуевац во 2023 година примило 629 барања за утврдување годишен данок на доход на граѓаните од Крагуевац, 392 од Чачак, 369 од Ужице, 359 од Крушевац и 242 од Јагодина. Во Ниш годинава пристигнале 1.053 пријави од Ниш, 275 од Зајечар, 255 од Лесковац, 107 од Пирот и 89 од Врање.