Првиот создаден зачин од страна на Вештачката Интелегенција на IBM Research

Најголемиот светски производител на зачини, McCormick, се здружи со IBM Research за да ја искористи моќта на вештачката интелигенција за да создаде нови зачини. Уште во фазата на тестирање, компјутерскиот систем ги идентификува базните формули за вкусови, а потоа вклучува нови, често изненадувачки состојки – значително намалување на вообичаеното време за развој на зачини. Ричард Гудвин, главен научен истражувач на IBM, вели дека компјутерите можат да бидат покреативни бидејќи немаат предрасуди што ги прават луѓето