Во видеото се прикажани двете спротивставени теории, кој е правиот начин за мерење на Бруто домашниот производ.