На глобалниот пазар на (во целост) слободната трговија вообичаено е поврзана со економии кои се високо специјализирани, произведува специфични стоки врз основа на достапните конкурентни предности, стимулации и ресурси, коментира „VisualCapitalist“.

 

Дали овие иницијативи претставуваат евтина работна рака, обилно количество природни ресурси или вишок од инженерски талент, земјите можат да ги користат овие предности, за да произведуваат и продаваат стоки на меѓународниот пазар со висок квалитет или со подобри цени од конкурентите.

„VisualCapitalist“ го зема денешниот графика од „VoucherCloud“. Тоа помага да се види овој фокус со гледање на најизвезуваните производ во светот. Ова е лесен, но добар начин да дознаете во што се „добри“ одредени земји.

 

За почеток, земјите се поделени во неколку категории според најизвезуваниот производ:

 

Ова покажува дека најголемиот дел од извозот доаѓа од природни ресурси.

 

Горивото, металите, минералите и органските производи сочинуваат речиси половина од сите најизвезувани стоки. Во меѓувреме, храната и производите како што се шеќер, кафе, риба и соја претставуваат уште 18,7% од најизвезуваните производи во светот.

 

Гледајќи ги поединечните региони, тоа покажува колку добро развиени економии се во одреден регион, и со кои ресурси се богати и се најбарани.

 

Не е големо изненадување што нафтата води на Блискиот Исток. Меѓутоа, постојат неколку исклучоци. Израел ги извезува повеќето дијаманти, Јордан – ѓубривата и Либан – накитот. Последните податоци за Сирија укажуваат на тоа дека најизразен производ е зачинетото семе.

 

Во исто време, Европа е дом на многу развиени економии, фокусирајќи се на стоки со додадена вредност, главно во транспортниот сектор. Автомобилите се најизвезувани производи во девет земји, а автомобилски делови – од земји како Полска и Романија. Интересно според податоците во Македонија најголем извоз на платиниум или 12,4 посто од вкупниот извоз на државата.

 

Интересно, во Франција, производите кои се поврзани со вселената се најмногу извезени.

 

Исто така има и некои интересни контрасти во Азија.

 

Јужна Кореја е специјализирана за интегрирани кола, а изненадувачки е што економиите како Тајланд и Виетнам ги извезуваат повеќето компјутери и телевизиска опрема.

 

Во исто време, најизвезувана стока во Непал е водата.