Триглав осигурување“ во првите три месеци од 2018 година оствари добивка од 9,3 милиони денари, што е неколкукратно намалување во однос на истиот период минатата година кога добивката на компанијата изнесувала 36,1 милиони денари, покажува билансот на успех на компанијата објавен преку Македонската берза.