Дополнителни 6 трилиони долари развиените економии можат да „освојат“ако направат еден мал чекор и … изгледаат малку повеќе како Шведска. Да, токму толку консултантска компанија PwC го пресметува придонесот на поголемиот дел на вработеноста на жените.

Во објава, Светскиот економски форум вели дека постои развој во оваа насока, со скандинавските земји се справуваат најдобро. Значителен напредок е постигнат во Унгарија и Полска, кои значително ја намалија невработеноста на жените.

PwC рангираше голем број земји според вклучувањето на дамите на пазарот на трудот. Според нивните пресметки, земјите со учество од 75% од вработените жени во работен век, како што е Шведска, имаат најголем економски развој. Во моментов, просекот за земјите на ОЕЦД е 60 отсто.

Според експертите се смета  дека промената во оваа насока може да го зголеми БДП на овие земји до 6 трилиони долари. Поголеми напори ќе бидат направени од земји како што се Грција, Мексико и Италија, каде што жените што работат се под 50%.

„Зголемувањето на учеството на вработените жени на ниво на Шведска може да го зголеми БДП на овие земји за околу 30 отсто“, се вели во извештајот на PwC.

Разликата за Велика Британија, каде што уделот на вработени дами на работоспособна возраст изнесува 70%, може да генерира дополнителни 9% од БДП. Тоа, исто така, ќе биде резултат за земји како што се Австрија и Полска.