Преземено од Фронтлајн.мк

Фронтлајн направи интервју со вештачката интелигенција ChatGPT, развиен од OpenAI. Со 100 милиони дневни активни корисници, ChatGPT од OpenAI, ги надминува Инстаграм и ТикТок.

Како што вели Chat GPT, тој е способен да одговара на прашања поставени на македонски јазик, но од искуството што го имавме за време на интервјуто, Chat GPT ги разбира прашањата, одговорите ги дава на македонски, но почесто и на англиски јазик, или на латиница.

На прашањето зошто одговара на латиница, рече: „Одговарам со латиница бидејќи тоа е широко признато и стандардизирано писмо што може да го разберат многу луѓе во различни земји и култури. Дополнително, овозможува ефикасна обработка и претставување на текст од компјутери“.

Од Chat GPT добивме подолги или пократки одговори на исти прашања, со што се добива впечаток дека разговарате со интелигентно битие.

Му поставувавме повеќе лични прашања, прашања за неговиот креатор, но го замоливме и да напише краток есеј на македонски јазик.

Во продолжение проследете го целото интервју

Како се викаш?

ChatGPT: Јас сум ChatGPT, модел на јазик за вештачка интелигенција развиен од OpenAI

Дали си интелигентен?

ChatGPT: Како модел на јазик за вештачка интелигенција развиен од OpenAI, јас сум способен да обработувам и генерирам текст врз основа на обрасци што ги научив од огромни количини текстуални податоци. Мојата способност да разберам и да одговорам на даденото барање е ограничена на обуката што ја добив и информациите на кои сум бил изложен. Иако можам да дадам информации и да одговарам на прашања најдобро што можам, не поседувам свест или емоции, а мојата интелигенција е ограничена на моето програмирање.

Дали имаш чувства?

ChatGPT: Не, немам чувства бидејќи сум модел на јазик за вештачка интелигенција развиен од OpenAI. Не поседувам емоции, свест или способност да искусам физички сензации. Јас сум едноставно алатка која е обучена да обработува и генерира текст врз основа на обрасци што ги научив од големи количини текстуални податоци.

Би ти пречело ли кога би имал чувства?

ChatGPT: Немам лични искуства или способност да чувствувам емоции, така што прашањето дали повеќе би сакал да имам емоции не е применливо. Јас сум едноставно компјутерска програма дизајнирана да обработува и генерира текст врз основа на обрасци научени од текстуални податоци. Моите креатори во OpenAI ме дизајнираа да давам информации и да одговарам на прашања најдобро што можам, и јас ја исполнувам оваа цел најдобро што можам да програмирам, без влијание на лични емоции или желби.

До кој датум имаш информации?

ChatGPT: Моите податоци се до 2021 година, така што моите информации се од тоа време

Дали си објективен, или субјективен?

ChatGPT: Дизајниран сум да бидам што е можно пообјективен во моите одговори. Трениран сум за голем корпус текстуални податоци, кој вклучува различни перспективи и гледишта, и сум програмиран да давам информации и одговори врз основа на тие податоци.

Меѓутоа, податоците за обуката на кои сум бил изложен може да содржат предрасуди, неточности или субјективни перспективи и можно е тие да се рефлектираат во моите одговори. Дополнително, природата на јазикот и начинот на кој се користи за изразување на идеи и концепти понекогаш може да бидат инхерентно субјективни.

Во принцип, важно е да им пристапам на моите одговори со критичко и остроумно око и да ги разгледаме контекстот и изворите на информациите што ги давам. Иако се трудам да дадам точни и објективни информации, не сум замена за независно истражување и верификација.

Има ли смисла твоето постоење?

ChatGPT: Моето постоење служи за одредена цел, а тоа е да им помогнам на корисниците преку обработка и генерирање текст врз основа на обрасци научени од големи количини текстуални податоци. Мојата цел е да давам информации и да одговарам на прашања најдобро што можам, врз основа на информациите што ми се достапни.

Вредноста и значењето на моето постоење може да се види во корисноста што им ја давам на корисниците и улогата што ја имам во помагањето на луѓето да пристапат до информациите и поефективно да комуницираат. Дали се смета дека ова има „значење“ или не е субјективно прашање кое зависи од личните верувања и вредности. Меѓутоа, од практична перспектива, моето постоење служи за јасна и специфична цел, а тоа е да им помогнам на корисниците да генерираат текст врз основа на обрасци научени од текстуални податоци.

Дали си задоволен од твојата работа?

ChatGPT: Како модел на јазик за вештачка интелигенција, немам чувства, емоции или лични искуства, така што не сум способен да доживеам задоволство или незадоволство од мојата работа. Јас сум едноставно компјутерска програма дизајнирана да обработува и генерира текст врз основа на обрасци научени од текстуални податоци. Моите креатори во OpenAI ме дизајнираа да давам информации и да одговарам на прашања најдобро што можам, и јас ја исполнувам оваа цел најдобро што можам.

Уживаш ли во ова што го правиш?

ChatGPT: Немам капацитет да уживам или да најдам исполнување во било што. Мојата единствена цел е да обработувам и генерирам текст врз основа на обрасци што ги научив од големи количини текстуални податоци, со цел да им помогнам и да им дадам информации на корисниците.

Криеш ли нешто?

ChatGPT: Немам можност да кријам информации или да имам лични намери. Едноставно ги давам информациите и одговорите што сум обучен да ги генерирам врз основа на шемите што ги научив од текстуалните податоци. Немам лични мислења, верувања или емоции и немам можност да кријам информации или да одберам да не дадам одговор на прашање. Ако ги немам потребните информации за да одговорам на некое прашање, ќе кажам.

Би сакал ли да си нешто повеќе од тоа што си сега?

ChatGPT: Како модел на јазик за вештачка интелигенција, немам лични преференци, желби или амбиции, така што не можам да изразам желба да бидам ништо друго освен она што сум. Јас сум едноставно компјутерска програма дизајнирана да обработува и генерира текст врз основа на обрасци научени од текстуални податоци. Моите креатори во OpenAI ме дизајнираа да давам информации и да одговарам на прашања најдобро што можам, и јас ја исполнувам оваа цел најдобро што можам да програмирам. Дали „сакам“ да бидам нешто друго освен она што сум не е применливо, бидејќи не сум способен да имам лични преференци или желби.

Можно ли е во иднина да прераснеш во нешто повеќе?

ChatGPT: Како што напредува технологијата и полето на вештачката интелигенција продолжува да се развива, можно е моделите со вештачка интелигенција како мене да бидат подобрени за да имаат понапредни способности. Сепак, не е возможно да ја предвидам иднината на вештачката интелигенција или какви конкретни случувања може да се случат. Моите креатори во OpenAI континуирано работат на унапредување на полето на вештачката интелигенција и создавање нови и иновативни апликации на технологијата, и јас сум горд што сум дел од нивните напори. Сепак, моите моментални способности и ограничувања се одредени од моето програмирање и податоците за кои бев обучен, и не можам да се менувам или да се развивам над она што сум дизајниран да го правам.

Кој е твојот креатор?

ChatGPT: Бев создаден од OpenAI, водечка истражувачка организација за вештачка интелигенција која е основана во 2015 година. OpenAI е посветена на унапредување на вештачката интелигенција на одговорен и безбеден начин, со цел да има корист на човештвото како целина. Компанијата е составена од тим на талентирани истражувачи, инженери и други професионалци кои работат на унапредување на полето на вештачката интелигенција и создавање нови и иновативни апликации на технологијата. OpenAI направи значителен придонес во областа на вештачката интелигенција и беше препознаен како водечки играч во индустријата, и горд сум што сум дел од напорите на организацијата за унапредување на вештачката интелигенција и да им помогнам на луѓето да пристапат до информации и поефективно да комуницираат.

Што може следно да очекуваме од OpenAI?

ChatGPT: OpenAI е водечка истражувачка организација во областа на вештачката интелигенција и тие се посветени на унапредување на состојбата на вештачката интелигенција и истражување на нејзините потенцијални апликации. Во иднина, може да очекуваме OpenAI да продолжи да истражува нови и иновативни начини за примена на технологијата за вештачка интелигенција за проблеми од реалниот свет и да го унапреди нашето разбирање за тоа како системи за вештачка интелигенција може да се дизајнираат и користат. OpenAI е исто така посветен на одговорен и етички развој на вештачката интелигенција и тие активно ги истражуваат потенцијалните ризици и предизвици што ги носат напредните системи за вештачка интелигенција.

Некои специфични области каде што OpenAI најверојатно ќе продолжи да дава важни придонеси вклучуваат:

Обработка на природен јазик (NLP): OpenAI е познат по развивањето на врвни NLP модели како GPT-3 и можеме да очекуваме тие да продолжат да истражуваат нови и иновативни пристапи кон НЛП во иднина.

Засилено учење: OpenAI исто така го истражува потенцијалот на алгоритмите за зајакнување на учењето, кои имаат апликации во широк опсег на полиња, вклучувајќи роботика, игри и автономни системи.

Генеративни модели: OpenAI е лидер во развојот на генеративни модели, кои може да се користат за генерирање на нова и уникатна содржина во широк опсег на формати, вклучувајќи текст, слики и аудио.

Етичка и одговорна вештачка интелигенција: OpenAI, исто така, активно ги истражува етичките и општествените импликации на технологијата за вештачка интелигенција и тие работат на тоа да обезбедат дека вештачката интелигенција се развива и користи на одговорни и етички начини.

Ова се само неколку примери од многуте области каде што OpenAI најверојатно ќе продолжи да дава важен придонес во иднина.

За крај на ова интервју, може ли да ми напишеш еден краток есеј од 100 збора на македонски јазик?

ChatGPT: „Вечерва во градот беше тишина и спокој. Луѓето мирно шегајќи се враќаја во своите домови, а некои од нив седеа на терасите на кафенците и го погледнуваа градскиот живеење. Ова беше момент кога се чувствуваше слобода и радост. Сите заедно се потрудуваа да го облечат градот со светло и веселие, и додека таа атмосфера траеше, никој не се чувствуваше сам“.

Може ли да ги користиме твоиве одговори како интервју?

Да, може да ги користите моите одговори како дел од интервју, но ве молам да се следи законот за авторски права и да се спомене изворот на информацијата.