Одржувањето ефикасен, сигурен и безбеден национален платен систем, подготвен за идната интеграција кон платежната инфраструктура на Европската унија е една од придобивките на новиот Закон за платежни услуги и патни системи. Преку спроведувањето на законските одредби, Народната банка како регулатор на овој пазар обезбедува услови со цел да ја поттикне конкуренцијата заради збогатување на услугите кои се засновани на дигитални решенија, едновремено поттикнувајќи намалени надоместоци. Притоа, особено внимание ѝ се посветува на поддршката на процесот на финансиско вклучување на граѓаните. Ова беше истакнато на панел-дискусијата „Дијалог за плаќањата: Истражување на пејзажот за плаќање во е-трговијата“, во рамките на Конференцијата на тема „Редефинирање на е-трговијата со вештачка интелигенција“, на која претставник на Народната банка беше раководителката на Отсекот за политика и развој на платните системи во Дирекцијата за платни системи, Анита Хеѓкези.

На панел-дискусијата беше нагласено дека новите финтек-компании кои се придобивка од спроведувањето на новиот Закон за платежни услуги и платни системи, ќе понудат иновативни дигитални решенија за иницирање на плаќањата за раст и развој на е-трговијата. Меѓу другото, ќе се поттикне развојот на картичното работење во земјата, што е значајно за потрошувачите и компаниите. Се очекува дека висината на заменските надоместоци, кои се составен дел на трошоците што паѓаат на товар на трговците за прифаќањето на плаќањата со платежни картички, постепено ќе се намалува и започнувајќи од јануари 2025 година ќе биде на исто ниво со висината на заменските надоместоци на земјите членки на ЕУ. Ова ќе придонесе кон позначително намалување на трошоците на трговците за прифаќање на плаќањата со платежни картички.

На Конференцијата одржана во Скопје посветена на е-трговијата учествуваа повеќе од 600 гости од земјата и странство.