Анализирано на годишно ниво, вкупните депозити се зголемени за 11,5%, што произлегува од зголемувањето на депозитите на двата сектора, со поголем придонес на секторот домаќинства, извести Народна банка.

Годишниот пораст на кредитите од 6,5% е одраз на повисокото кредитирање кај двата сектора, коешто е малку поизразено кај секторот домаќинства.

Најновото соопштение за монетарните движења е достапно на линкот