Дигиталното евро е проект за „дигитализација“ на европската заедничка валута, која наскоро треба да заживее.

Таквите пари би биле електронско платежно средство, кое би можело да го користи секој во еврозоната, а денес би било безбедно и лесно да се користи како готовина.

За да го користите, се вели дека нема да биде неопходно да се користи банкарска сметка, туку само мобилна апликација.

Европската централна банка (ЕЦБ) го започна овој проект и работна група во октомври минатата година, со цел да ја истражи можноста за маркетинг на сопствена дигитална валута.

Четири клучни фази

Работната група веќе презеде некои чекори, а во својот последен извештај за напредокот истакна четири клучни области каде што моментално се работи.

Првата фаза го вклучува дизајнот на оваа валута и начинот на кој функционира монетарниот систем. За ова е клучна соработката на приватниот и јавниот сектор, важно е точно да се одреди кои се улогите на ЕЦБ како издавач и други посредници на пазарот, како и кој и како ќе го дистрибуира дигиталното евро на крајните корисници.

Се работи на утврдување на улогите на иницијатор на трансакции, автентикација, верификација на функционирање и други активности при плаќањата, како и конечна порамнување меѓу сите инволвирани страни.

Како „од рака во рака“

Друг важен дел од системот е моделот на порамнување, односно систем кој ќе проверува дали исплатувачот има доволно пари, дали може да ги префрли на примачот, како и дека во исто време е отстранет од една сметка и најдена во друга сметка.

Системот мора да биде дизајниран така што ниту една од институциите не може да го види состојбата на сметките на граѓаните, ниту да може да ги анализира нивните плаќања.

Трето, трансферот од готовина во дигитално евро мора да биде едноставен, како и трансферот на пари од централната банка во јавноста и обратно.

Сето тоа треба да се прави без прекин, континуирано 24 часа на ден, 365 дена во годината и без проблеми, како да се работи за префрлање готовина „од рака на рака“.

Конечно, неопходно е да се создадат заеднички правила, со кои дигиталните плаќања во евро би функционирале низ еврозоната, без разлика на границите.

Работата на книгата со такви правила ќе започне веќе во јануари следната година.