Во просториите на Универзитетот „Св.Апостол Павле“ во Охрид денеска Здружението на граѓани ЦЕФЕ Македонија ќе спроведе натпревар во финансиска писменост за млади и завршна конференција.

Натпреварот е во рамки на проектот „Финансиска писменост за млади претприемачи – ФинЈес“, поддржан и кофинансиран од Американската амбасада во Скопје.

Целта на конференцијата е промоција на резултатите од проектот, а на истата ќе се понудат предлози за натамошно јакнење на финансиската писменост во земјава.

Целта на проектот е давање на основни финансиски вештини и знаења за водење и организирање на мал бизнис.