Народна банка ја олабавува политиката. Денеска е одлучено референтната камата да се намали од 3,25 на 3%. 

 

Ова  значи дека централната банка цени оти дека банките се здрави и имаат вишок ликвидни средства кои треба да ги пласираат во стопанството односно дава сигнал да се зголеми кредитирањето на граѓаните и фирмите.