Одбивањето на барањето на клиентот за готовински заем не е редок случај, а банките имаат „дискреционо право“ да не му објаснат на клиентот зошто заемот не бил одобрен. Пред да одобрат каков било заем, банките темелно го проверуваат клиентот – неговата кредитна историја, но и неговите можности. Дејан Гавриловиќ од Здружението на потрошувачи Ефектива за Нова.рс. објаснува дека способноста на потенцијалниот должник се проценува и според неговото управување со парите, а не само според нивото на приходите и сигурноста на работното место.

– Меѓу ризичните однесувања е одењето на еротска интернет содржина и плаќањето за таа услуга. Иако клиентите најчесто се одбиваат за заеми поради нередовни или ниски примања, несигурност на работните места – односно договори кои не се трајни, банките значително ги заострија критериумите според кои одобруваат кредити пред три години, за време на пандемијата на коронавирус. Причините на банките да не го одобруваат барањето за кредит на клиентот се неговата лоша кредитна историја и индустријата во која е вработен клиентот или ситуацијата во таа индустрија.

Веднаш по поднесувањето на барањето на клиентот, првиот чекор што го преземаат банкарите е да ја проверат кредитната историја на клиентот. Тоа значи проверка во Кредитното биро дали клиентот има долгови за кредити и други банкарски производи. Банките се грижат и дали исплатите на кредитите би ги надминале „лимитите“ по сметка или картичка на клиентот, што значи дека водат сметки за да може клиентот да ги подмири финансиските обврски. Доцнењето на отплатата на обврските кон банката се евидентира и во Кредитното биро, велат економистите.

„Се случи банката да види дека клиентот е кредитоспособен, дека има соодветна плата, но, на пример, да плаќа онлајн обложување и потоа да го смета тој клиент за ризичен и да не му дава заем“, вели Гавриловиќ.

Тој додава дека истото се случува ако клиентот често плаќа за еротски сајтови или платформи за запознавање, бидејќи банката ваквото управување со парите го оценува како вид на ризик.