За 2,6% е зголемен бројот на работници во индустријата, ама затоа без работа останале дури 10,4% од вработените во текстилната индустрија…

Македонија се соочува со сериозен недостиг на работна сила, особено во одредени сектори, како туристичкиот, градежниот, а како последно најмногу во текстилната индустрија. Па така, за 2,6% е зголемен бројот на работници во индустријата, ама затоа без работа останале дури 10,4% од вработените во текстилната индустрија. Според стопанството, бројката за жал нема да се подобрува оти луѓето на големо си одат од земјава.