Во последните две децении во Кина се случија големи внатрешни миграции, при што милиони луѓе од селата заминаа во градовите во потрага по подобар живот. Овие миграции на работна сила одиграа важна улога во зголемувањето на производната ефикасност во Кина, бидејќи беше откриено дека продуктивноста на работниците кои се занимавале со тешка земјоделска работа, кога ќе се вработат во една од софистицираните индустрии, драстично се зголемува.

Ваквите движења на пазарот на трудот се главниот фактор на трајно високиот економски раст на Кина од почетокот на векот. Во последните две години, пак, ситуацијата е значително променета и миграцијата од селата е запрена, па дури има податоци кои покажуваат дека луѓето масовно се враќаат во земјоделството, пишува ФоНет.

Според информациите изнесени во магазинот Економика, во 2022 година, за прв пат во последните две децении, е забележан пораст на бројот на вработени во земјоделскиот сектор, каде што работеле близу 177 милиони луѓе, што е шест милиони работници повеќе. во споредба со претходната година.

Во овој период, процентот на работната сила во примарниот сектор се зголеми од 22,9 на 24,1 отсто. Важна причина за ваквите движења е пандемијата, која, особено во текот на 2022 година, затвори многу производствени капацитети во градовите низ земјата и доведе милиони да се вратат на селата.

Исто така, намалениот раст на кинеската економија елиминираше многу работни места во производниот сектор, како и во услужниот сектор, кој најмногу настрада бидејќи во последните две години куповната моќ на населението, а со тоа и домашната потрошувачка е значително намалени.