Slika_za_Potrosuvacki_za_WebСо новата понуда Стопанска банка АД Скопје на своите клиенти им нуди ненаменски потрошувачки кредит до 610 000 МКД без обезбедување со рок на отплата до 120 месеци.

Промотивно за сите поднесени барања до 31.01.2015 загарантирана каматна стапка од 6 % за првата година на отплата и без админастративни трошоци.

Дополнително во функција на подобра и поедноставна услуга за клиентите Стопанска банка им овозможува потрошувачкиот кредит да го добијат за само 30 минути од поднесување на барањето.

Предности на потрошувачкиот кредит:

  • одобрување на кредит БЕЗ: депозит, жиранти, административна забрана и меница
  • ниски месечни ануитети како резултат на долг период на отплата
  • исплата на износот на одобрен кредит во готово
  • ко-кредитобаратели може да бидат лица кои не се членови на потесното семејство
  • без трошоци за предвремена отплата

Повеќе информации на сајтот на банката