Потрошувачките кредити нудат атрактивни услови, каматни стапки и провизии, кои ќе ви овозможат остварување на она што го посакувате за вас и за вашето семејство. За приматели на плата преку ТТК Банка нудиме пониска каматна стапка и провизија за одобрување во рамките на Премиум СМАРТ пакетот.

Овој кредит ви нуди:

  • НАЈНИСКА ФИКСНА каматна стапка за првата година
  • БЕЗ ЖИРАНТИ до 600.000 денари, во зависност од висината на месечните примања
  • МЕСЕЧЕН АНУИТЕТ – 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот

 Износот на овој кредит е  900.000 денари  со фиксна каматна стапка од 5,50% во првата година и 7,81% годишна променлива каматна стапка за остатокот од периодот на отплата.

 

Повеќе прочитајте на слениов линк.