Ниските каматни стапки, кои банките во Бугарија продолжуваат да ги одржуваат, ја враќаат модата на кредитните милионери. Според податоците на БНБ, на крајот на јуни веќе имало 170 Бугари кои земале заем од над 1 милион лева, а нивниот број се зголемил за 49,1 отсто за една година, објави „24Часа.бг“. Вкупната сума што ја повлекле од банките е 270.577 милиони лева. На годишна основа порасна за 36,5 отсто, а во просек близу 1,6 милиони лева по лице.

Уште поголем раст има кај оние кои земале заем меѓу 500.000 и 1 милион лева. Нивниот број е зголемен за една година за 60,1 отсто на 1.396 лица. Тие повлекле вкупно 893,142 милиони лева, што е во просек 640.000 лева по лице. Бројот на сите кредити земени од домаќинствата на крајот на јуни се зголеми за 1,6 отсто во однос на една година на 2,8 милиони. Во вкупниот износ на кредити, најголем број се оние со износ од 100.000 до 250.000 лева.

Статистиката на БНБ покажува дека очекуваното зголемување на каматите, кое треба да започне постепено од следната година, не го кочи кредитирањето.

Тоа го потврдуваат и кредитите на компаниите, иако таму растот на големи суми е значително поскромно од оној на физичките лица. Во текот на минатата година, 280 компании зеле заем од над 1 милион лева, со што нивниот вкупен износ изнесува нешто повеќе од 2,554 милијарди лева, распределени меѓу 6.052 компании.