НЛБ Банка ги намали каматните стапки на депозитите за правни лица во МКД од 0,05 до 0,4 процентни поени. Новите каматни стапки се со важност од 04.04.2018 година.

 

Новите каматни стапки на депозитните продукти за правни лица се однесуваат на сите постојни и новосклучени договори за депозити. Кај постојните договори за депозити, важечката каматна стапка ќе се аплицира на датумот на реорочување на договорот.

 

 

 

Новите каматни стапки се достапни на следниот линк:  Каматни стапки на депозити за правни лица