Договорот за спојување преку спојување на Комерцијална банка АД Подгорица со НЛБ банка АД Подгорица беше потпишан во седиштето на НЛБ банка во Подгорица. Договорот го потпишаа Мартин Леберле, главен извршен директор и член на Одборот на директори на НЛБ банка АД Подгорица и Богдан Подлесник, главен извршен директор на Комерцијална банка АД Подгорица.

На потпишувањето на овој договор му претходеше усвојување на предлогот на споменатиот договор со соодветните одлуки на вонредните општи состаноци на акционерите на двете банки, што се одржаа на 12 октомври 2021 година.

„Со спојување со Комерцијална банка, НЛБ банка АД Подгорица станува втора по големина банка во Црна Гора. Стратегијата на новата Банка и групацијата НЛБ останува непроменета, а тоа е дека како регионална група со седиште во овој регион и конкретно во Црна Гора придонесуваме за подобрување на квалитетот на животот на нејзините граѓани, за да биде нивниот главен избор во правењето клучни финансиски одлуките да бидат подготвени за се што доаѓа “, рече Мартин Леберле, извршен директор, при потпишување на договорот.

За потсетување, на 2 септември тековната година, согласно Законот за банки, Централната банка на Црна Гора издаде одобрение за спојување на Комерцијална банка АД Подгорица со НЛБ банка АД Подгорица.

Планираниот датум на легалното спојување е 12 ноември 2021 година додека споената банка ќе започне со работа во понеделник, 15 ноември 2021 година. На клиентите на Комерцијална банка АД Подгорица, согласно законски утврдените рокови, им беа испратени понуди за отворање трансакциски сметки, односно известувања за промени во броевите на трансакциските сметки, промени во функционалноста и можностите за користење на производи и услуги договорени во Комерцијална банка АД Подгорица, што стапуваат на сила со спојување на НЛБ банка АД Подгорица.

Последниот работен ден на Комерцијална банка АД Подгорица е 11.11.2021 година. години. Потоа ќе следат деновите на оперативно спојување на двете банки (11.11.-14.11.2021), а клиентите ќе бидат информирани за се навремено. Клиентите на Комерцијална банка ќе продолжат да ги користат сите свои услуги и производи во НЛБ банка, од 15 ноември 2021 година.