Со понудата за преземање, мнозинскиот сопственик на Комерцијална банка А.Д. Београд, словенечката НЛБ банка, не успеа да го надмине прагот од 90 проценти и со тоа да создаде услови за присилно купување на акции од преостанатите малцински акционери, соопшти денеска брокерската куќа Моментум.

НЛБ купи 4,8 проценти од обичните акции на Комерцијална по цена од 3.315,47 динари, со понуда склучена на 9 април, со што достигна сопственички удел помал од 88 проценти.

Според сегашните закони, за присилна набавка на акции, мнозинскиот сопственик треба да го надмине прагот од 90% од акциите.

Кога станува збор за приоритетните акции на истиот издавач, во кои НЛБ не поседуваше никакви акции, таа успеа да купи 15,3 проценти од вкупниот број по цена од 934,72 динари по акција.

Цената во понудата за преземање беше идентична со цената по која НЛБ плати за контролен удел во државата, додека цената за претпочитаните акции беше поставена како шестмесечен пондериран просек на тргување на белградската берза.