НЛБ Банка за своите клиенти  организира наградна игра “mKLIK, ем нов телефон“. Наградната игра трае од од 01.03.2018 до 31.03.2018 година, и че бидат доделени  вкупно 5 неделни награди –  Samsung Galaxy S8. Извлекувањето  на награди  ќе биде секој понеделник во периодот од 05.03.2018 до  02.04.2018 година.

Наградната игра се однесува на сите нови корисници кои ќе активираат НЛБ мКлик пакет ( Light пакет, Пакет за млади, Standard пакет и Comfort пакет) во периодот од 01.03.2018 -31.03.2018 година, автоматски се квалификуваат за наградната игра, и сите постоечки корисници на НЛБ мКлик мобилната апликација, корисници на еден од горенаведените пакети, кои ќе се пријават за наградната игра преку микросајтот www.nagradnaigra.nlb.mk во периодот од 01.03.2018 до 31.03.2018 година.

Повеќе информации за правилата на наградната игра може да се види на слениов линк.

Исто така НЛБ банка во периодот од 1.03.2018 до 31.05.2018 спроведува промотивна кампања за сите кредити за физички лица. Во овај период банката им ги нуди следниве поволности :

 

  1. За ризико потрошувачките кредити и сребрениот потрошувачки кредит без трошоци за одобрување, а за останатите потрошувачки кредити 50% пониски трошоци за одобрување
  2. За станбените кредити без трошоци за одобрување и без трошоци за проценка
  3. За автомобилските кредити без трошоци за одобрување, а за хипотекарните 50% пониски трошоци при одобрување