НЛБ Банка е една од водечките Банки во Р.Македонија и лидер на пазарот во делот на современи банкарски услуги.  Својот успех го темели на имплементацијата на висококвалитетни стандарди во работењето, модерната инфраструктура на информатичката технологија и успешната пазарна стратегија.

 

За потребите на нашите безбедносни служби бараме кандидат за следната атрактивна работна позиција:

 

Технички специјалист за безбедносни системи

 

Улога во тимот:

 

 • Одржување и контрола на системите за техничко обезбедување (со главен фокус на системи за видео надзор, алармни системи и системи за контрола на пристап);
 • Спроведување на процедурите и упатствата на безбедносните системи на Банката
 • Координација и контрола на надворешни добавувачи на технички и безбедносни услуги;
 • Планирање и организација на превентивни и вонредни мерки за одржување
 • Анализа и известување за користењето на системите
 • Администрирање на профилите на корисниците на техничките безбедносни системи.


Потребни квалификации и компетенции
:

 

 • Техничко образование од областа на електро-техниката / електроника:
  • Електро-техничар (средно стручно образование) со најмалку 5 години соодветно работно искуство или
  • Инженер по електро-техника / електроника со најмалку една година соодветно работно искуство
 • Соодветно работно искуство за оваа позиција се смета инсталација / одржување на алармни системи, системи за видео надзор и друга безбедносна опрема
 • Напредни технички познавања од системи за видео надзор, алармни системи и системи за контрола на пристап.
 • Англиски јазик на најмалку средно ниво, стручен технички јазик
 • Аналитичност и темелност во работењето, способност  за идентификација на проблеми и нивно решавање
 • Афинитет кон безбедносни системи

 

Ве поттикнуваме да станете дел од нашиот тим:

–       Работното место нуди предизвик за работа со софистицирани технички системи за поддршка на безбедноста на Банката

–       Тим на успешни професионалци, посветени на иновации

–       Меѓусебната доверба и соработка се основни начела во работењето

–       Можности за обука и кариерен развој

–       Конкурентен пакет на плата и надоместоци

 

 

Заинтересираните кандидати своите податоци и CV-ја можат да ги достават на следниот линк најдоцна до 25.05.2018 година.