НЛБ Банка воведе единствена тарифа за меѓународни девизни плаќања за правни лица кои имаат сметка во банките членки на НЛБ Групацијата.

Новата провизија е со важност до 30.06.2018 година и истата изнесува 5 ЕУР без разлика на износот на трансакцијата. Оваа провизија се однесува за електронски плаќања извршени помеѓу банките во рамки на НЛБ Групацијата.

Повеќе информации можете да добиете во најблиската експозитура на Банката, на контакт телефон 02/15 – 600 или на следниов линк.