НЛБ Банка е ученик на настанот „Денови на Финансиска писменост“ во организација на Координациското тело на регулаторните институции за финансиска едукација во Македонија, составено од НБРМ, Министерството за финансии, Агенцијата за супервизија на осигурувањето, Комисијата за хартии од вредност и Агенцијата за супервизија на капиталното финансирано пензиско осигурување. Настанот.

 

Целта на настанот е да придонесе кон јакнење на општата свест за тоа колку е потребна финансиската едукација и кои се придобивките од добрата информираност и знаење за постојните финансиски производи и услуги.

Ве очекуват во City Mall Скопје денес, сабота и недела од 12 до 20 часот.