НЛБ Банка воведе нов продукт за правни лица Бизнис долгорочен денарски продукт со намалена каматна стапка и без провизија за одобрување во периодот до 30.06.2019 година. 

 

Во промотивниот период сите нови корисници кои ќе аплицираат за Бизнис долгорочен денарски кредит можат да ги искористат следниве поволности:  

  • НРКС + 2,2%  3,35%
  • Без провизија за одобрување за примени апликации до 30.06.2019

Бизнис долгорочен денарски кредит  е наменет за сите правни лица кои бележат позитивни финансиски резултати од работењето и имаат потреба за дополнителни средства за инвестиции, трајни обртни средства, рефинансирање на изложеност од друга Банка.

 

Дополнителни информации можат да се добијат во најблиската експозитура на Банката, на телефон 02/15-600 или на www.nlb.mk